Vi estas ĉi tie: hejmo > vortaro > ĝ
 

i   j   ĵ   k   l   m  

krokodilo J

jako. Eskstera vira vesto, malfermiĝanta ĉe la antaŭa parto, manikhava, kovranta la korpon de la ŝultroj ĝis proksimume la koksoj

jogo. Hindua sistemo, de filozofia meditado kaj asketizmo, destinita efektivigi la unuigon de la animo de la disĉiplo kun la universa spirito.
jogano. Adepto de tiu doktrino.

juglando. Nukso de juglandujo.
juglandujo, juglandarbo. Grupo (Juglans L. el juglandacoj) de falfoliaj arboj kun grandaj, pinataj duope konraŭesidantaj, tre aromaj folioj kun drupoj, kies ekstera, karneca tavolo ĉe kelkaj specoj defalas je maturiĝo.

jupo. Virina vesto, kovranta la malsupran parton de la korpo, ekde la talio.